POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Trackimo CEE sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie.
  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
  urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
  pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4.