Aktywny system poszukiwania i ratownictwa (ASPiR) – AriaDNA Life

Trackimo CEE Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi uprawiających turystykę górską poprzez opracowanie aktywnego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASPiR).
• Wartość projektu: 7 759 375,00 PLN
• Dofinansowanie projektu z UE: 5 685 447,50 PLN

Planowane Efekty – AriaDNA Life

Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi uprawiających turystykę górską w każdych warunkach i każdym miejscu na świecie.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie zaplanowanych dwóch etapów badawczych oraz etapu prac przedwdrożeniowych.

Pierwszy etap będzie realizował badania przemysłowe, drugi prace rozwojowe a trzeci zaplanowano jako prace przedwdrożeniowe. W ramach prac pierwszego etapu zostaną zrealizowane prace mające na celu przypisanie danych z czujników do scenariuszy sytuacji niebezpiecznych na podstawie których będzie podejmowana decyzja o wystąpieniu zdarzenia zagrażającemu życiu użytkownika systemu.

II W drugim etapie prowadzone będą prace nad system teleinformatycznym integrującym technologie lokalizacji oraz mikro lokalizacji w możliwych do wykorzystania w miejscach pozbawionych zasięgu tradycyjnych technologii komunikacji.

 III Projekt zakończy się na IX poziomie gotowości technologicznej i będzie stanowił innowację produktową

PLN / EUR
Euro
0
    0
    Koszyk | Cart
    Koszyk pusty | EmptyPowrót do sklepu | Shop