+48 22 614 52 98
0

Aktywny system poszukiwania i ratownictwa (ASPiR) – AriaDNA Life


Trackimo CEE Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

 • Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi uprawiających turystykę górską poprzez opracowanie aktywnego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASPiR).

 • Wartość projektu: 7 759 375,00 PLN

 • Dofinansowanie projektu z UE: 5 685 447,50 PLN


 • Planowane Efekty – AriaDNA Life


 • Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi uprawiających turystykę górską w każdych warunkach i każdym miejscu na świecie. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie zaplanowanych dwóch etapów badawczych oraz etapu prac przedwdrożeniowych.

 • Pierwszy etap będzie realizował badania przemysłowe, drugi prace rozwojowe a trzeci zaplanowano jako prace przedwdrożeniowe. W ramach prac pierwszego etapu zostaną zrealizowane prace mające na celu przypisanie danych z czujników do scenariuszy sytuacji niebezpiecznych na podstawie których będzie podejmowana decyzja o wystąpieniu zdarzenia zagrażającemu życiu użytkownika systemu.

 • W etapie drugim prowadzone będą prace nad system teleinformatycznym integrującym technologie lokalizacji oraz mikro lokalizacji w możliwych do wykorzystania w miejscach pozbawionych zasięgu tradycyjnych technologii komunikacji. Projekt zakończy się na IX poziomie gotowości technologicznej i będzie stanowił innowację produktową • Wyślij nam ofertę na zakup środków trwałych i materiałów!

  Poszukujemy produktów niezbędnych do realizacji projektu.
  Wyślij nam ofertę na: contact@trackimo.eu


  pl
  WALUTA
  Euro
  0