REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje ogólne:

Sklep internetowy działający pod adresem trackimo.pl prowadzony jest przez firmę trackimo cee sp. Z o.o. z siedzibą warszawie przy ul. Tytusa  chałubińskiego 9 lok. 2 przedsiębiorca został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla miasta stołecznego warszawy, XII wydział gospodarczy pod numerem:
KRS 0000512162
NIP 527-271-82-40;
REGON 147298296.

1. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu cywilnego, postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla sprzedającego i kupującego.
2. Sklep internetowy trackimo.pl, dalej zwany sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu.
3. Nazwy producentów i marek należą do