REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje ogólne:

Sklep internetowy działający pod adresem trackimo.pl prowadzony jest przez firmę trackimo cee sp. Z o.o. z siedzibą warszawie przy ul. Tytusa  chałubińskiego 9 lok. 2 przedsiębiorca został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla miasta stołecznego warszawy, XII wydział gospodarczy pod numerem:
KRS 0000512162
NIP 527-271-82-40;
REGON 147298296.

1. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu cywilnego, postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla sprzedającego i kupującego.
2. Sklep internetowy trackimo.pl, dalej zwany sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu.
3. Nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli a na stronach sklepu są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Ceny podane na stronie sklepu trackimo.pl są cenami brutto.
5. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

II. Realizacja i przyjmowanie zamówienia

1. Informacje na temat oferty zamieszczane są na stronie sklepu trackimo.pl. Wszelkie urządzenia sprzedawane i oferowane w naszym sklepie są nowe, nieużywane produkty. Oferta sklepu obowiązuje na terenie rzeczpospolitej polskiej oraz poza jej granicami. Sklep wyraża zgodę na wysyłkę zamówionych produktów poza granicę rzeczpospolitej polskiej.
2. Zamówienia można składać w sklepie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Żeby zakupić towar w sklepie nie trzeba zakładać konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, które umożliwią kontakt z kupującym i wysyłkę towaru.
4. Zamówienia w sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej trackimo.pl po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie trackimo.pl klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą szczegóły dot. Zamówionych produktów za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do sklepu.
5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
6. Sklep trackimo.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu, polegających w szczególności na wyświetleniu wadliwych informacji o cenach, stanie towarów, terminie dostępności, terminie promocji, terminie przeceny. Sklep informuje o tym fakcie klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia bądź oczekiwanie na dostarczenie produktu do sklepu).
8. Każde zamówienie może być anulowane przez klienta do czasu, kiedy posiada ono status “w trakcie realizacji”.
9. Sklep trackimo.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów. Promocje nie łączą się ze sobą.
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura vat 23%.
11. Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów trackimo.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy ceegateway sp. Z o.o. z siedzibą w warszawie i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy strony internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.
13. Składając zamówienie w sklepie, klient może również wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie klientów trackimo.pl dla celów handlowych. Klient wyraża wtedy zgodę na otrzymywanie od sklepu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u.02.144.1204 z późn. Zmianami).
14. W sytuacji kiedy przesyłka z zamówieniem została już wysłana do klienta, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
15. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

III. Ceny towarów

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich lub euro w zależności od indywidualnych ustawień na komputerze klienta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie wpływaja na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

IV. Formy płatności

1. Wpłaty za towar zakupiony w sklepie należy wpłacać przy użyciu serwisów pośredniczących Payu, Paypal, Dotpay, Blik, Masterpass lub za pomocą przelewu bankowego na konto sklepu: 29 1870 1045 2078 1069 7138 0001 w Nest Bank. Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane, jako płatność za zamówione towary.
2. Za zamówione towary klient może zapłacić wybierając jedną z następujących form płatności:

A. Płatności Payu – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.
B. Płatności Paypal – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.
C. Płatności Dotpay – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.
D. Płatności Blik – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.
E. Płatności Masterpass – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.
F. Płatności Przelewem bankowym – przy wyborze tej formy płatności realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu.

V. Czas realizacji zamówienia i dostawa

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym sklepu w przypadku wybrania formy płatności przelew Paypal, PayU, Dotpay, Masterpass, Blik, przelewu bankowego.
3. Termin dostarczenia przesyłki do klienta przy wyborze dostawy za pomocą kuriera odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania paczki kurierowi.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Klientowi, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje mu zgodnie z art. 7 ustawy 1 z dnia 2 marca 2000 roku “o ochronie, niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym. W przesyłce zwrotnej wraz z zwracanym produktem konsument przesyła formularz oświadczenia o rozwiązaniu umowy ( do pobrania na stronie gwarancje i zwroty) oraz potwierdzenie zakupu (faktura, paragon fiskalny). Przedsiębiorca w ciągu 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są po dostarczeniu zakupionego w naszym sklepie towaru do siedziby sklepu w ciągu 2 lat od daty zakupu. Podstawą do reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. Reklamacja z tytułu gwarancji jest realizowana przez autoryzowane serwisy producentów na terenie całego kraju poprzez dostarczenie ich do siedzib wyżej wymienionych producentów.
3. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie trackimo.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera klienta służących do zapoznania się z ofertą sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
4. Reklamacji nie podlegają:

A. Uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) C. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, d. Uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru, e. Towary, które były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, g. Odbarwienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru

VII. Pozostałe

1. Akty prawne regulujące działalność sklepu internetowego:

A. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u.2002 nr 144, poz.1204); b. Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (dz.u. Nr 126, poz.1068 ze zm.); c. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.u. Nr 22, poz.271 ze zm.); d. Kodeks cywilny – stan na dzień 20.02.2006r.

2. „Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep trackimo.pl danych osobowych klienta (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz przepisami rodo).”

SKLEP

PLN / EUR
Euro
0
    0
    Koszyk | Cart
    Koszyk pusty | EmptyPowrót do sklepu | Shop